Fremskrittspartiets Ungdom

Fremskrittspartiets UngdomHva mener FpU om singelpolitikk?

1 Bolig har vært, og er, ELs viktigste sak. I dag har enslige mulighet til å bygge/kjøpe bolig etter loven (Husbanklån), men økonomien stenger døra fordi en konkurrerer i budrunder med par med to inntekter. Hva er deres syn på dette, og har dere tiltak for å gjøre dette markedet mer tilgjengelig for aleneboende?

Svar: Boligpolitikk er svært viktig for Fremskrittspartiets Ungdom. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte befinner seg i den situasjonen som EL beskriver. Vårt viktigste tiltak er å forenkle regler så det blir lettere og billigere å bygge nye boliger. Dette vil redusere presset i boligmarkedet og gjøre terskelen lavere for å komme seg inn på markedet.

2 Egenkapital. Myndighetenes krav til økt egenkapital (15 prosent alene er vanskelig å oppfylle. Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent egenkapital hver. Vi mener aleneboere også bør ha egenkapitalkrav på 7,5 prosent for å komme inn på boligmarkedet. Hva er deres syn på dette?

Svar: Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom er mot et statlig egenkapitalkrav. Vi mener at hvor mye egenkapital en bank skal kreve, er et spørsmål mellom banken og kundene. Dessverre er det ikke flertall for dette, men vi kommer til å jobbe videre med dette. Forslaget om halvt egenkapitalkrav (7,5 %) for single er et forslag som kan være et fornuftig kompromiss, og er noe vi vil jobbe videre med.

3 Utleieboliger. Konsekvensen av ovennevnte er ofte at aleneboende må leie bolig til de er godt voksne. Leiene er høye, og det er følgelig vanskelig å spare nok til egenkapital. Leiebolig gir heller ikke adgang til boliglån med rentefradrag på skatten. Hva med et skattefradrag for leietagere?

Svar: Fremskrittspartiets Ungdom ønsker et enkelt og effektivt skattesystem. Derfor ønsker vi i utgangspunktet å redusere skatter og avgifter kraftig og fjerne fradrag og særregler. Dette vil komme alle til gode, også de som leier bolig. Vi tror ikke et nytt fradrag er veien å gå, men tiltakene i spørsmål en og to er mer riktig.

4 Avgifter. Kommunale avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall personer i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm). Avgift etter forbruk er mer rettferdig, og også mer miljøvennlig. Noen få kommuner har innført differensierte avgifter. Hva bør gjøres for å motivere flere kommuner til å følge etter?

Svar: Fremskrittspartiet går til valg på å holde kommunale avgifter til selvkost, og å fjerne den usosiale eiendomsskatten. Disse skal ikke brukes som melkeku for å redde en skakkjørt kommuneøkonomi lokalt. Å tvinge kommunene til å differensiere kommunale utgifter etter hvor mange som bor i husstanden, kan være en vei å gå.

5 NRK-lisensen er under vurdering. Mener dere at avgiften bør differensieres etter inntekt og/eller antall medlemmer i husstanden, slik det for eksempel er gjort i Tyskland og Finland?

Svar: Vi ønsker å fjerne NRK-lisensen.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss