Senterungdommen

SenterungdommenHva mener Senterungdommen om singelpolitikk?

1 Bolig har vært, og er, ELs viktigste sak. I dag har enslige mulighet til å bygge/kjøpe bolig etter loven (Husbanklån), men økonomien stenger døra fordi en konkurrerer i budrunder med par med to inntekter. Hva er deres syn på dette, og har dere tiltak for å gjøre dette markedet mer tilgjengelig for aleneboende?

Svar: Senterungdommen ser det som viktig at alle har mulighet til å kunne bygge egen bolig. Vi mener at uansett om man velger å dele livet med noen eller om man vil bo alene så skal enkeltmennesker få den muligheten, særlig gjennom å spare tidlig. Derfor er boligsparing for unge et veldig godt virkemiddel for å begynne tidlig å spare til bolig. Vi ønsker at veksten i bolig skal skje over hele landet og ikke bare i pressområder som i sentrum av de største byene. Slik får vi et mer variert boligmarked med lavere og mer stabil pris.

2 Egenkapital. Myndighetenes krav til økt egenkapital (15 prosent alene er vanskelig å oppfylle. Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent egenkapital hver. Vi mener aleneboere også bør ha egenkapitalkrav på 7,5 prosent for å komme inn på boligmarkedet. Hva er deres syn på dette?

Svar: Senterungdommen har ikke noe vedtatt politikk på egenkapitalkrav. Vi er ikke sikre på at løsningen er å senke egenkapitalkravet, da det fortsatt betyr at banken påtar seg en større risiko som kan være skadelig for bankvesenet vårt.  Men det er liten tvil om at vi må undersøke hvilke muligheter vi har for å gjøre situasjonen mer rettferdig for de som vil bo alene.

3 Utleieboliger. Konsekvensen av ovennevnte er ofte at aleneboende må leie bolig til de er godt voksne. Leiene er høye, og det er følgelig vanskelig å spare nok til egenkapital. Leiebolig gir heller ikke adgang til boliglån med rentefradrag på skatten. Hva med et skattefradrag for leietagere?

Svar: Målet må være at alle til slutt skal eie en bolig, slik at det å være på leiemarkedet er midlertidig. Det er viktig at leieprisene holder seg nede slik at det ikke blir for tøft marked, da leie er nødvendig for mange. For eksempel for studenter og de som på sikt sparer for å kjøpe bolig. Hvis leiemarkedet blir for tøft innebærer det også at det blir vanskeligere å spare, dermed også vanskeligere å eie.

4 Avgifter. Kommunale avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall personer i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm). Avgift etter forbruk er mer rettferdig, og også mer miljøvennlig. Noen få kommuner har innført differensierte avgifter. Hva bør gjøres for å motivere flere kommuner til å følge etter?

Svar: Det viktigste er uten tvil å engasjere seg for at kommunen skal ta grep! Ta kontakt med ordfører eller folk i kommunestyret og si at differensierte avgifter bør vurderes i din kommune. Ellers må man gjerne ta kontakt med stortingsrepresentanter og ungdomspartier for at de skal bli med på laget og legge til rette med økonomiske insentiver.

5 NRK-lisensen er under vurdering. Mener dere at avgiften bør differensieres etter inntekt og/eller antall medlemmer i husstanden, slik det for eksempel er gjort i Tyskland og Finland?

Svar: Vi ønsker å innføre en plattformnøytral hustandsavgift med sosial profil som alternativ til NRK-lisensen.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss