Bor du alene?

Bor du alene?Det er du ikke aiene om! Over 50 % av husholdningene i Oslo består av en person. På landsbasis er antallet over 40 %, sammenlignet.

Av Agnes Husbyn

Med ca. 500 dager igjen til stortingsvalget 20217, er partidebattene sikkert på fullt kjør fremover. Vil vi igjen oppleve at flere hundre tusen potensielle velgere blir oversett og regelrett sjaltet ut.

Skyldes dette politikerne selv, som ikke ser andre relasjoner enn par og familier, eller er det medieredaksjonene som ikke kjenner sitt ansvar? Helst er det begge deler
I høstens kommende familiemelding er et kapittel med – om aleneboende. Der går formuleringene igjen om at 1-personer stiller svakere på alle områder, økonomisk og miljømessig,  enn flerpersonfamilier. Og, ganske sterkt vinkles det mot behovet for måling av forbruk knyttet til bolig. (Vann, avløp, renovasjon,strøm, telefon, for å nevne noe.) Men, vi savner konkrete tiltak for å iverksette en endring. Stadig blir ansvaret skjøvet over til kommunene som skal løse floken mens det er statens ansvar å lovfeste endringen. Uten lovpålegg vil ingen endring tvinge seg frem.

Et ”Oslo-stunt”:
For et par tiår tilbake fikk Ensliges Landsforbund Rune Gerhardsen og Jan Bøhler med på tanken om å innføre måling av strøm etter forbruk. Men da forslaget kom, gikk det på at alle skulle betale nettleie stipulert etter 15000 kilowattimer, et forbruk som tilsvarer det dobbelte av hva en enpersonhusholdning bruker. Begrunnelsen var at det ”ikke skulle bli dyrere for barnefamiliene” Forslaget gikk ikke gjennom.

Så fristes vi til å sitere Ap.s Trygve Bratteli i regjeringen på 1950-60-tallet da det stormet som verst rundt husbanklån for enslige:
”Dersom de enslige også skal ha subdidier, hvem skal da til syvende og sist betale?” En klarere innrømmelse finnes vel ikke som bevis på at enslige subsdierer familiesamfunnet!

Teksten har stått på trykk i Dagsavisen, mai 2016.

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss