Aleneboendes levekår på alvor?

Aleneboendes levekår på alvor?Regjeringen har lagt frem stortingsmelding nr. 24 til behandling: ”Familie – ansvar, frihet og valgmuligheter”.

Av Agnes Husbyn

I stortingsmeldingen er "aleneboende" innlemmet under punkt 2.1.4, ”Flere aleneboende”.

Ja, flere må vi sannelig si at det er all den stund det dreier seg om 960.000 énpersongusholninger per jan. 2014, altså hver fjerde av 10 husholdninger!
Kapitlet bygger på analysen fra 2006 som var bestilt av regjeringen Bondevik II) med siktemål som stortingsmelding, noe som ble forkastet av regjeringen Stoltenberg II), men lagt frem som ”Aleneboendes levekår”, i juni 2006.
Mye vann har rent i havet siden dem gang, under to regjeringer, uten at vi kan se at aleneboende er tatt på alvor. Dette til tross for fagre ord om at ”alle skal med!”
Også denne gang fremheves det spesielt at gruppen aleneboende er uensartet – som om ikke alle grupper i samfunnet er det: fattige, rike, kvinner, menn, friske, syke, - slik kunne vi ramse opp……..
Imidlertid, uretten som rammer enslige, er  ensartet, all den stund den treffer personer som har det til felles at de bor alene og belastes urimelig, økonomisk ved :Like fastledd på en rekke avgifter som: vann, avløp,strøm, renovasjon, telefon og veiavgift.
Ensliges Landsforbund (EL) har sendt inn følgende konkretisering til løsning av hovedpunkter:
a) Nettleie på strøm er like stor for hybelboeren på 25 m2 som for storfamilien med 200 m2 eller mer. (Forskjell i kilowattimer) Krever differensiering.
b) Vannavgift og avløp (fastledd) etter målt forbruk i stedet for etter areal.
c) Renovasjon må stipuleres etter antall brukere/størrelse på dunker.
d) Veiavgift må beregnes etter kjørelengde, slik forsikringsselskapene har innført for bilforsikring. (Antall kjørte kilometer).
e) Diffrensiering av fastledd på telefon etter forbruk.
f) Differensiert kringkastingsavgift.

I 2011 sa høyreleder Erna Solberg til EL:
”Avgifter etter målt forbruk = God miljøpolitikk. Mer rettferdig for single!”

Vi er godt inne i et nytt århundre. Vil det lykkes EL å få gjennom denne kampsaken for å bedre ensliges levekår? Det burde være høyst rettferdig å lykkes med dette!

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss