Endelig en rettferdig NRK-lisens?

Endelig en rettferdig NRK-lisens?Et utvalg skal utrede NRK-lisensens fremtid. Det kan føre til en mer rettferdig ordning for aleneboere og alle med lav inntekt.

NRKs inntekter skal under lupen. En ekspertgruppe ledet av Tore Olaf Rimereid skal innen 1. juni i år legge frem alternativer for en fremtidig finansiering av NRK.

Men allerede i februar ble et bredt utvalg på Stortinget enige om de grove rammene for en ny type finansiering av allmennkribgkasteren. Det går i retning av en medieskatt – sannsynligvis etter en modell av folketrygdeavgiften – som på samme måte betales over skattesedelen

 

Bred enighet

– Vi er enige om å legge om lisensordningene. Dagens ordning er sosialt urettferdig, husstandsavgift er veldig 50-talls, det er en regning du får før du skal på sommerferie og ordningen er hengt opp i en gammeldags teknologi som heter fjernsynsapparat, sa Venstres Trine Skei Grande til VG 18. februar.

 

Sosialt rettferdig

Mye tyder også på at en ny medieskatt vil bli langt mer rettferdig enn den nåværende lisensen.

– En singel eller enslig skal betale mindre enn et par eller familie, en som har dårlig økonomi betaler mindre enn en med god økonomi, ifølge SVs Bård Vegard Solhjell. 

Regjeringen skal fremme forslag høsten 2016 for hvordan den mener NRK og de øvrige mediene skal finansieres. Da vil avtalen mellom stortingspartiene Ap, Høyre, KrF, Sp, Venstre, SV og MDG ligge på bordet. Men først skal det nevnte ekspertutvalget altså  levere sin anbefaling innen 1. juli. 

 

Frakjørt av teknologien

Bakgrunnen for omleggingen er at den teknologiske utviklingen er i ferd med å svekke NRKs inntektsgrunnlag, i og med at stadig flere ser på TV via PC-er, nettbrett og mobiltelefoner. Dette er teknologi som ikke er underlagt dagens lisensordning, og representerer et inntektstap for NRK.

­

Liensen urimelig

Ensliges Landsforbund har lenge påpekt det urimelige i at enslige rammes økonomisk av en rekke offentlige avgifter, som vannavgifter, kloakk, eiendomsskatt etc.

Og NRK-lisensen er intet unntak. En aleneboer betaler like mye for å få bilder i tittekassen som en storfamilie på 6-8 mennesker, Og mange har lenge etterspurt en differensiering av lisensen. Så langt har dette ikke vært aktuelt for hverken NRKs ledelse eller våre folkevalgte, men nå kan ting være i endring.

Ser til Finland

I forbindelse med en eventuell medieskatt vil ekspertutvalget også se nærmere til både Finland og Tyskland, som begge har innført en slik medieskatt. Finland har i tillegg differensiert sin avgift, etter husstandsinntekt og betalingsevne. Det vil si at for eksempel aleneforsørgere og aleneboere får redusert sin avgift i forhold til husstander med to inntekter.

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss