EL om pensjon: I Bakvendtland

EL om pensjon: I BakvendtlandSiden forrige Singel er valgresultatet klart. Nye folk er kommet i arbeid i kommunestyrene, og statsbudsjettet for 2016 er lagt fram. Følgende forslag i budsjettet kan ikke stå uimotsagt, skriver Ensliges Landsforbunds leder Ragna Nogva.

Siden forrige Singel er valgresultatet klart. Nye folk er kommet i arbeid i kommunestyrene, og statsbudsjettet for 2016 er lagt fram. Følgende forslag i budsjettet kan ikke stå uimotsagt.

 

* Alderspensjon (grunnpensjon) fra folketrygden (gjelder også uførepensjon)

*  Mer penger til pensjonistpar

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Alle er sikret en minste pensjonsinntekt gjennom garantipensjonen uansett opptjening (innbetalt i trygdeavgift).   

Da folketrygden ble innført i 1967, fikk ektepar 75 prosent folketrygd hver, til sammen 150 prosent og aleneboende 100 prosent. Logisk begrunnelse for fratrekket i pensjonen den gang, som nå, er at det er rimeligere å bo sammen, og tilsvarende dyrere å bo alene.

Bondevik II-regjeringen endret avkortningen (fratrekket) fra 25 prosent til 15 prosent over tre år. Det vil si at gifte i dag til sammen får 170 prosent grunnpensjon (85 prosent hver) og aleneboende 100 prosent.

valgkampen tidligere i høst lanserte Fremskrittspartiet forslag fra regjeringen på redusert avkortning fra 15 til 10 prosent i løpet av 2016. Det vil si at ektepar/samboende vil få 90 prosent hver (180 prosent til sammen) og aleneboende 100 prosent i grunnpensjon. Gifte og samboende får, hvis det blir vedtatt, årlig kr 4.000,- mer hver. Målet for Fremskrittspartiet er å ende på 100 prosent grunnpensjon til hver av ektefellene.

Forskning viser at pensjonistpar er en gruppe som har betydelig bedre økonomi enn enslige pensjonister. Det er nesten ingen gifte pensjonister som har store økonomiske problemer.

Forslaget på en 10-prosents økning vil på statsbudsjettet utgjøre 2,7 milliarder kroner fra 2017. Det vil si kr 1.150 utliknet pr. husstand i Norge. Når vedtaket er gjort, er dette irreversible årlige kostnader i statsbudsjettet. Motposten til denne «velferdsordningen» er kutt i noe annet. 

For ELs flertall av aleneboende medlemmer som betaler strøm, kommunale avgifter, husleie, forsikringer etc. alene, synes vi dette er lite treffsikker velferdspolitikk.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss