Pensjonistparene belønnes dobbelt

Pensjonistparene belønnes dobbeltEldre og uføre med gode pensjoner og som bor i par, skal belønnes med både skattelette og pensjonsøkning. Enslige minstepensjonister får i praksis null.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl (bildet) i DNB bekrefter at enslige minstepensjonister er taperne i forslaget til statsbudsjett for 2016.

Er det slik at pensjonistpar med høye pensjoner belønnes, fordi de både får skattelette og redusert avkortning i grunnpensjon? Mens enslige minstepensjonister ikke får noe, fordi det ikke er skatt på grunnpensjon? 

– Hvis skattelettelsene som regjeringen har foreslått i Statsbudsjettet går gjennom, vil alle få en mindre inntektsbeskatning fordi skattesatsen blir 25 prosent i stedet for 27 prosent. I tillegg foreslås det en trappetrinnsbeskatning i stedet for toppskatt. En minstepensjonist vil dermed ikke få de store skattelettelsene, vi snakker om i overkant av en hundrelapp i året.

Hvor fornuftig er det å øke grunnpensjonen, men bare for gifte og samboende?

– Pensjonister som ikke bor sammen med en partner, får i dag full grunnpensjon, mens de som er gift eller samboere får 85 prosent av grunnpensjonen. På en side kan du si at det er rettferdig at de som er aleneboende får mer fordi det er billigere å være to om utgiftene. På en annen side er det mange som synes det er urettferdig at man blir «straffet» økonomisk fordi man er i er forhold, sier Sandmæl.

«Unødvendig»

Uavhengig pensjonsrådgiver Alexandra Plahte, i Gabler Steenberg & Plahte, mener den foreslåtte pensjonsøkningen er en unødvendig prioritering. 

Hovedandelen som vil nyte godt av forslaget om økt grunnpensjon er de gifte og samboende alderspensjonistene som omfattes av gammel opptjeningsmodell i folketrygden.

– Med andre ord den generasjonen som i minst grad blir berørt av pensjonsreformen. Denne gruppen fremheves også ofte som pensjonister med god økonomi, sier Plahte. 

 – Spørsmålet man – med rette – kan stille seg, er om det er riktig å prioritere å øke pensjonen til denne gruppen pensjonister, sier pensjonsrådgiveren.  

– Mange slår fast at disse får redusert grunnpensjonen sin fordi de er gift eller samboer. Men for meg blir dette feil vinkling.  Utgangspunktet – og begrunnelsen for bestemmelsen – er nemlig at de som er enslige skal få noe mer fordi mange utgifter er de samme enten man lever alene eller har en ektefelle eller samboer å dele regningen med, forklarer hun. 

Det er altså nesten ingen gifte pensjonister som har betydelige økonomiske problemer. Det er likevel denne siste gruppen Frp har valgt å prioritere.

Jan Arild Snoen,  journalist i minerva

 

Trenger ikke, men får

Tidligere Frp-er Jan Arild Snoen går enda lengre. Han mener finansminister Siv Jensen gir penger til noen som ikke trenger dem. Snoen er i dag journalist i det konservative tidsskriftet Minerva, og har en fast spalte i Aftenposten. Her skriver han at alderspensjonistene er landets rikeste aldersgruppe.

– Det er færre pensjonister som sliter med økonomien enn en del andre grupper, særlig enslige forsørgere, men også enslige under 35 år samlet, skriver Snoen.

– For noen få år siden var det ifølge Statistisk sentralbyrå 66.000 enslige over 65 år (mer enn én av fire) som hadde vedvarende inntekt under EUs fattigdomsdefinisjon (som ikke nødvendigvis betyr at de er fattige, siden mange av disse har betydelig formue, også uten å ta hensyn til bolig). Til sammenligning gjaldt dette bare 6000 pensjonister som bor sammen – eller mindre enn 1,5 prosent av denne gruppen.

– Det er altså nesten ingen gifte pensjonister som har betydelige økonomiske problemer. Det er likevel denne siste gruppen Frp har valgt å prioritere, skriver Snoen.

«Ikke straff»

Er det riktig å straffe pensjonister som lever i par, ved å gi dem en avkortning i grunnpensjonen?

– Jeg kan ikke akseptere spørsmålsstillingen med begrepet «straff» i denne sammenheng, sier Ragna Nogva, hovedstyreleder i Ensliges Landsforbund.

– Grunnpensjon fra folketrygden er noe alle får uavhengig av opptjening.

I dag får pensjonistektepar 85 prosent av pensjonen de ville fått som enslig hver. Avkortning er historisk.

Følgelig får enslige pensjonister full grunnpensjon på grunn av at det er dyrere å bo alene.

Forskning viser at pensjonistpar har betydelig bedre økonomi enn enslige pensjonister. 

Sivilstatus endres ofte i dag.

– Politisk utfordring nå er hva som er rettferdige/likeverdige ytelser.

Er det å gi mer til dem som har mest, spør Nogva.

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss