Det er Siv Jensen du skal snakke med

Det er Siv Jensen du skal snakke medSingel spurte statssekretær i Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Per-Willy Amundsen (FrP) om det nye superdepartementet har noen ess i ermet for aleneboende. Han pekte på økt boligbygging som bra også for single, og henviste oss videre til Finansdepartementet for mulig skattepolitiske grep for oss som bor alene. Så nå venter vi spent på svar fra Siv ...

Statssekretær Amundsen mener forenkling av byggeprosessene vil resultere i at det vil bli rimeligere å bygge, særlig når det gjelder mindre enheter i tettbygde strøk. Det er jo leiligheter som enslige ofte etterspør, sier han, så dette vil kunne ha en positiv innvirkning på singles boligsituasjon.

Sivilstand skal ikke være et parameter for boligsosiale ordninger – det skal være behovsprøvd. Videre hevder Amundsen at det å bli boligeier første gang er krevende for de fleste, og sånn skal det være. Vi har et velfungerende privat boligmarked, mener han, som vi ikke skal tukle for mye med. Samtidig må vi hjelpe de som faller helt utenfor, nemlig enkeltpersoner med varig lav inntekt. Heller enn å lage nye Husbankregler for enslige som gruppe, mener han man bør vurdere å innføre et skattefradrag.

Statssekretæren forstår godt at enslige uten barn kan oppleve at de finansierer samfunnet uten å hente like mye ut. Barn er jo en veldig utløsende faktor for tilskudd og stønader, sier han. Per-Willy Amundsen peker også på at som par har man to minstefradrag, mens man som enslig kun har ett. Det er Siv Jensen du skal snakke med, sier han. Jeg tror nok hun ser det poenget.

Det er bakvendt at lavtlønte skal betale skatt, uttalte han i vår samtale, og understreket at han her også uttalte seg som partimann og privatperson, ikke som regjeringsmedlem. Han ga uttrykk for at det ikke virker som god finansieringspolitikk å være med å subsidiere barnehageplasser eller annet når man har lav inntekt. Man burde vurdere om det er mer fornuftig å la de som tjener under 200.000 få beholde det de tjener og kanskje unngå stønadsutbetalinger til denne gruppen. På denne måten ville man også spare administrasjonskostnader.

Da vi kom inn på kommunale avgifter skulle man tro statssekretæren var medlem av Ensliges Landsforbund. Vi siterer: «Det er en flott ting at innbyggerne betaler for reelle tjenester, og ikke blir pålagt å subsidiere andre slik at de får vannet plenen sin.”
Vi minnet om at det er slik det oppleves for mange enslige, ikke bare når det gjelder vannforbruk. Vi siterer Amundsen videre: «Du dusjer vel ikke noe mer *enn de på 50 m2 om du bor i en leilighet på 90 m2. Å innføre vannmålere er et rasjonelt, økonomisk fornuftig grep for kommunene».
På vårt spørsmål om hvorvidt regjeringen vil gi kommunene påtrykk for å få innført dette, svarer han at man har respekt for lokaldemokratiske avgjørelser, men at det kan gå an å nevne det for kommunene.

* ELs kommentar: Å innføre vannmålere for å måle forbruk er rettferdig bare dersom differensiering av fastledd innføres samtidig. Dette mente Børge Brende, i sin tid som miljøvernminister, at departementet kunne pålegge kommunene. FrP har fått inn i programmet sitt at man ikke skal beregne vann- og avløpsavgifter etter areal. Uansett hvor de bor, dusjer vel ikke én person like mye som fire personer. 

(Av Therese Stordahl, sekretær, og Agnes Husbyn, leder i politisk utvalg og tidl. generalsekretær i E.L.)

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss