Ny rapport fra SSB – ensliges inntekt har blitt hengende etter

Ny rapport fra SSB – ensliges inntekt har blitt hengende etterAftenposten Økonomi presenterer 16. desember en ny rapport fra SSB. Rapporten viser at ensliges inntekt er blitt hengende etter i fordelingspolitikken, sammenlignet med andre europeiske land.

 

Analysen inkluderer fordelingseffektene av barnehager, skole, helse og eldreomsorg. Subsidierte eller gratis offentlige tjenester har en betydelig omfordelende effekt i alle landene vi har sett på, melder artikkelforfatteren. Enslige uten barn får ikke ta del i slike skattefinansierte goder.

Cirka 18 % av enslige uten barn har det som defineres som lav inntekt. For par med barn er det kun 2,6 %.

Annethe Foss (40) er enslig uten barn. Hun vil ikke klage, men sier det kunne vært fint med egen leilighet. Med full stilling i barnehage vet hun at det ikke engang er noen vits i å se på boligannonser. Hun faller utenfor.

Nesten ingen offentlige tjenester som er rettet spesielt inn mot voksne enslige uten barn. Dette bidrar selvsagt til at enslige kommer dårlig ut i våre beregninger av inntektsfordelingen, sier Rolf Aaberge i SSB.

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss