Venstre med eget singelkapittel i programmet

Venstre med eget singelkapittel i programmetDet er på tide å ta 900.000 aleneboende nordmenn på alvor, sier Kristin Øygarden i Agder Venstre.

 

Avgiftssystemet er basert på 50-tallets struktur, sier Øygarden. Dette systemet vil vi endre. 

Politikeren har selv erfart hvor stor økonomisk byrde det er å skulle gå fra en husholdning med to voksne til å stå helt på egne ben. Dersom du ikke har en veldig god inntekt, kan steget være veldig vanskelig, mener hun. De økonomiske forholdene kan føre til at flere blir værende i usunne forhold. 
 

Venstre vil, helt konkret, senke kapitalkravet for å få boliglån fra nåværende ti prosent til femten prosent. 

De ønsker dessuten å finansiere NRK over statsbudsjettet, istedet for å kreve inn lisenser. 

Statlige og kommunale avgifter vil baseres på forbruk, sier Venstre i sitt partiprogram. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss