Til deg som en gang i livet har vært, er, eller kan komme til å bli singel

Til deg som en gang i livet har vært, er, eller kan komme til å bli singelAltså til alle. Hva er det Landsforbundet jobber for? Og hvilken betydning har det for deg og meg?

Visste du at for bare femtiseks år siden fikk ikke single lov å leie leilighet med vindu på kjøkkenet? For ikke å snakke om soverom! Husbanklån var forbeholdt de som hadde noen å dele livet med, og for å bli inntegnet på Oslo Leiegårdskontor måtte man være gift eller forlovet. Det samme gjaldt i andre norske byer.

Etter stiftelsen av Ensliges Landsforbund i 1957 har forbundet oppnådd framgang for enslige i Norge. Nå er det kun økonomien som setter grenser for enslige som vil kjøpe seg en treroms. Den solsiale stigmatiseringen er ikke så sterk som den har vært. Flott! Det hjelper altså å sette fokus på urettferdighet. Men vi kan ikke gi oss nå.

I skrivende stund fikk undertegnede en telefon fra et medlem gjennom 40 år som hadde hatt en oppdagelse: «Det dere jobber med er fortsatt uhyre viktig. Det finnes fortsatt uventede negative holdninger til oss som ikke har ektemake eller barn. Man kan blant annet få innspill på hvordan man skal styre egen økonomi. I mange år har vi i Norge kjempet for likestilling. Kanskje kunne vi nå lengre dersom vi i stedet snakker om likeverd. Stå på!»

Likeverd for enslige i samfunnet er dét Ensliges Landsforbund arbeider for. Nesten én million mennesker er aleneboere i Norge i dag. Blant de eldste er flertallet kvinner. Det nye er at blant de yngste er flertallet menn. Mange tenker at singelpolitikk ikke er noe som angår dem, dersom de har en kjæreste eller er gift. Ensliges Landsforbund jobber ikke bare for aleneboeres levekår, men for enkeltindividet – for de gangene i livet vi står alene. Som ung singel. Som student. Som enslig voksen. Som skilt, separert, alene etter brudd. Som enke eller enkemann. Som særboer. You name it.

Ensliges Landsforbund følger valgkampen med krav om skattefradrag for aleneboere, mer rettferdig fastledd på kommunale avgifter, gode husbankvilkår og mulighet for lengre løpetid på boliglånet for aleneboere.

For Ensliges Landsforbund

sekretær Therese Stordahl.

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen søndag 28. juli 2013. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss