Lokalgruppe Oslo

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende, økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status
- holdningsendringer

 

 

Leder:
Ella O. Lien
ellalien@online.no
911 87 368

Leder Ella O. Lien
Styremedlem Ranveig Fridstein Olsen
Styremedlem Terje Thorp
Styremedlem Kjartan Nogva
   
   

Program 2018

Enslges Landsforbund, Oslo

Leder: Ella Lien, tlf.: 911 87 368
ellalien@online.no

Alle møtene holdes i Grefsenveien 28 hvis ikke annet er nevnt.
Kontaktperson Debatt & Lyrikk:
Turid Ilseth
tlf .: 22 19 37 02 / 452 84 229
Kontaktperson Rummkub mm:
Ella O. Lien
tlf.: 911 87 368

MAI

Fredag 25. mai kl.18.00:
Strikkekafe, enkel servering.
Ansvarlig:
Ella O. Lien, tlf. : 911 87 368
Pris kr. 75.- / 100.-

JUNI:
Mandag 4. juni kl.12.00:      
Debatt & Lyrikk
Tema: Dikt med humor
Møtested: Rodeløkken kafé,
Bygdøy, kl. 12.00

Vil du ha følge, møt opp ved
Rådhuset, sjøsiden, kl. 11.30
Buss 30 til Karenslyst alle
Ansvarlig: Turid Ilseth, tlf: 22 19 37 02 / 452 84 229

 

AUGUST:

Mandag 6. august kl.12.00:
Debatt & Lyrikk
Tema: Dikt du aldri har glemt.
Ta det med, pluss mat, drikke og evt. sitteunderlag.

Møtested: Hovedøya, kafeén kl. 12.00
Ansvarlig: Turid Ilseth, tlf: 22 19 37 02 / 452 84 229

 

Søndag 26. august:
Planlegger båttur til Drøbak, ruter ikke lagt ut ennå.
B21 Aker brygge–Son via Nesodden og Drøbak kjører fra ca. midten av april til oktober.
Ansvarlig: Ella O. Lien, tlf. : 911 87 368 og Kjartan Nogva 93680595

 

SEPTEMBER:
Mandag 3. september kl. 12.00:
Debatt & Lyrikk.
Tema: Olav H. Hauge
Ansvarlig:
Turid Ilseth, tlf: 22193702 /45284229
Pris kr.75.-/100.-

 

Torsdag 13. september KL.18.00:

Spise Raspeball på Kaffistova,
Rosenkranz gt.8

Ingen påmelding. Bare møt opp.

Ansvarlig. : Ella O. Lien, tlf.: 911 87 368

 

Tirsdag 25. september kl. 19.30:
«The book of mormon».
Det Norske Teateret (15 billetter)
Adresse: Kristian Iv’s Gate 8
En overraskende og satirisk musikal om religion, som har sprengt alle grenser for kva ein kan tulle med – og komme unna med.
Pris: kr. 500 som må betales inn på konto 2050.29.58276 innen 21.8.2018 for å bli med. Må merkes med navn og tlf.nr.
Ansvarlig: Kjartan Nogva 22091710 / 93680595

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss