Lokalgruppe Arendal

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende, økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status
- holdningsendringer

Leder:
Se www.ensliges.no eller ring 22 09 17 10


 Bilde av leder


 

 

 

 

 

 

 

Se www.ensliges.no eller ring
22 09 17 10

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss