Lokalgruppe Sogn & Fjordane

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende, økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status
- holdningsendringer

Leder:
Anton Lien
antlien@online.no
95 85 65 75

 Styret ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til
å engasjere seg og være med og skape et godt miljø!.  

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss