Lokalgruppe Ålesund

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende, økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status
- holdningsendringer

Leder:
Marie Synnes
m-synn@online.no
936 71 491

PROGRAM 2017

Litteraturgruppe. Ønsker du å være med, ta kontakt med Marie.

Lørdag 9. september:
Lunsj på Lyst kl. 13.00

Lørdag 7. oktober:
Lunsj på Lyst kl. 13.00

Lørdag 11. november:
Lunsj på Lyst kl. 13.00

Lørdag 9. desember:
Lunsj på Lyst kl. 13.00

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss