Lokalgruppe Ålesund

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende, økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status
- holdningsendringer

Leder:
Marie Synnes
m-synn@online.no
936 71 491

PROGRAM 2018

Litteraturgruppe. Ønsker du å være med, ta kontakt med Marie.

Lørdag 9. juni
Lunsj på  Lyst kl. 13.00

Lørdag 11. august
Lunsj på Lyst kl. 13.00

Lørdag 8. september
Lunsj på Lyst kl. 13.00

Lørdag 13. oktober
Lunsj på Lyst kl.13.00

Lørdag 10. november
Lunsj på Lyst kl. 13.00

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss