Bli medlem og få magasinet SINGEL i posten

Ved å være medlem i Ensliges Landsforbund støtter du arbeidet for et mer rettferdig samfunn for kvinner og menn med en inntekt.

Enkeltmennesket i fokus 

Bli medlem og støtt opp om organisasjonen som taler enkeltmenneskets sak!

Ensliges Landsforbund ønsker økt rettferdighet og like levekår uavhengig av sivil status. Både sosialt og politisk har vi vært og skal fortsette å være en viktig aktør. Vi ivaretar medlemmenes interesser og taler ensliges sak i samfunnsdebatten. I 2015 er vi nesten en million mennesker som bor alene i Norge. Det vil si at 41 prosent av husstandene består av én person.Vi ønsker et utvidet familiebegrep som tar hensyn til alle typer familier, også i praksis. 

Vi er også en informasjonskanal overfor våre medlemmer, når det gjelder politiske og sosiale saker som angår enslige. 

Medlemskap i EL koster kr. 330,- per år.
Fra 1. november 2015 koster medlemskapet kr. 375,- per år.

Som medlem hos oss får du:

Magasinet SINGEL to ganger i året, med interessante artikler og oppdatert stoff spesielt vinklet for aleneboende. 

15 % på brilleinnfatning, brilleglass og solbriller hos Interoptik-kjeden over hele landet.

Medlemmer betaler ikke enkeltromstillegg på Hit Travels reiser. Dette tilsvarer en vesentlig rabatt på allerede rimelige reiser. Se vårens program på www.hittravel.no - her finner du både sol- og badeferier og kulturreiser. 

Alle medlemmer får 25% rabatt hos Shalimar restaurant (gjelder ikke drikke til maten) på Rodeløkka i Oslo. Vis medlemskort når du ber om regning, så trekkes rabatten fra. Samlet selskap får rabatt på den enes medlemskort. 15 % på take away. 

Bli medlem i dag! 

Takk for din støtte! 

 

 

 

Ja, jeg vil bli medlem!

Navn  
Adresse  
Postnr.  
Poststed  
Kjønn  Kvinne  - Mann
Fødselsår  
e-post  
Mobilnummer  
Avdeling  
 

 

 

 

 

For innmelding i ELBO, se egen hjemmeside for beløp og kontonummer!

 

 

 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss