Annonser i medlemsbladet SINGEL

Vil du nå ut til aleneboende og single?

Ensliges Landsforbund er en organisasjon som jobber for enkeltindividet. Vi arbeider for å bedre rammevilkårene til aleneboende og single/enslige – både økonomisk og sosialt.

Gruppen enslige er en stadig voksende gruppe: i følge Statistisk sentralbyrå er det nærmere én million aleneboere i Norge, ca 41 prosent av alle husholdningene består av én person. 

Annonse i SINGEL

Medlemsbladet SINGEL er en god kanal for å nå ut til målgruppen enslige og single. Bladet går til medlemmer i Ensliges Landsforbund, samt Ensliges Landsforbunds Boligbyggelag (ELBO) + politikere, media og andre. Vi har til sammen i underkant av 3000 mottakere av bladet på landsbasis. 

 

Annonsepriser (ved ferdig materiell)

Størrelse Sort/hvitt Farger
1/1 side kr 5.200,- kr 5.500,-
1/2 side kr 2.700,- kr 3.100,-
1/4 side kr 1.400,- kr 1.600,-
1/8 side kr 1.000,- kr 1.200,-

 

 

Tekniske data

Annonsen leveres i trykkeklar pdf-fil, eller i annet format etter avtale med redaksjonen. 
Vi kan også være behjelpelig med å utarbeide annonsen, om vi får tekst og bilder.

Kontakt

Ensliges Landsforbund på tlf. 22 09 17 10, e-post: post@ensliges.no

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss