Andre organisasjoner

Frivillighet Norge - En paraplyorganisasjon for frivillige foreninger.

Unagraps - Søsterorganisasjon i Frankrike

Ensamboende i Finland rf - Finsk forening for enslige

Landsforeningen Rettferdighet for de Eldre

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss