Lokalgruppe Trondheim

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende,  økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil  status
- holdningsendringer

Leder:
Embjørg Haugen

922 85 662

Leder: Embjørg Haugen, tlf. 922 85 662  
Nestleder: Anna Hermstad, tlf. 73 90 06 18

 

Program 2016

Vi møtes første torsdagen i måneden på Olavs Pub, kl. 16.00. 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss