Lokalgruppe Rogaland

Jobber for:

- å bedre rammevilkårene for enslige og aleneboende, økonomisk og sosialt
- at alle skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status
- holdningsendringer

Leder:
Kontaktperson Anna Måge
anna@maage.no
486 08 570

Lokalgruppeleder:
Anna Måge, tlf. 486 08 570.

Vi mangler medlemmer i lokalgruppen.
Inntil vi er fulltallige, endrer vi på tilbudet.
Hvis du er ny eller ikke har vært med på en stund,
er dette en god anledning til å bli kjent med oss.

Vel møtt!

 

PROGRAM 2017
(i Sandnes)

Torsdag 17. august:
Vi treffes på Adria, Bystasjonen

Torsdag 21. september:
Vi  treffes på India Tandoori Restaurant, Kirkegata 4 (åpner kl 15.00)

Torsdag 19. oktober:
Vi treffes på På Siå AMFI Vågen, Vågsgate 33

Torsdag 16. november:
Vi treffes på Macau Chinese, Langgata 57

Torsdag 21. desember:
Vi treffes på Royal Thai Restaurant, Langgata 87
 

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss