Vår visjon

Paraply_Blå.jpgVår visjon

Ensliges Landsforbund ønsker at alle individer skal behandles likeverdig, uavhengig av sivil status.

Vi ønsker en samfunnsdebatt der enkeltmennesket står i fokus, og man ikke må være to for å nyte godt av de lover og regler som er iverksatt for å ta vare på befolkningen. 

Paraply_Grønn.jpg

Ensliges Landsforbund, Postboks 6676 Rodeløkka, 0502 Oslo
Telefon 22 09 17 10. Telefaks 22 71 03 74. E-post: post@ensliges.no
rsswww.ensliges.no/rss